Non Violent Communicationמהי תקשורת מקרבת?

תקשורת מקרבת (לא-אלימה) הינה מודל מהפכני ליצירת שינוי בשפה, במודעות וביחסים בכל מצבי-החיים. לומדים לדבר ולהקשיב אחרת ופותחים אפשרויות לשיפור דרמטי ביחסים, עם עצמי ועם הזולת, תוך מציאת פתרונות מעשיים לקונפליקטים יומיומיים, בבית ובחוץ.

השיטה מקנה כלים ייחודיים להבעה עצמית ולהקשבה לזולת ומקדמת פתרון בעיות על בְּסיס אסרטיביות, אמפתיה והבנה הדדית. הנחת-היסוד שלה היא, שמתחת לכל הפעולות האנושיות מצויים צרכים, וכי הקשבה אמפתית לצרכים אלו והכרה הדדית בהם, יכולות ליצור בסיס לחיבור אנושי, לשיתוף-פעולה אמיתי ולמציאת פתרונות מפתיעים לקונפליקטים בכל המישורים.

Marshall Rosenbergשיטת "תקשורת לא-אלימה" פותחה על-ידי דר' מרשאל רוזנברג, פסיכולוג קליני, יהודי-אמריקאי, ומיושמת בהצלחה מזה 40 שנה ברחבי העולם – בארגונים עסקיים, במשטרה ובבתי-כלא, במוסדות מִמשל, חינוך וחברה וכן ביחסים בין-אישיים בכל המישורים. בארץ היא מיושמת, בין היתר, בעשרות גני-ילדים ובתי-ספר (כ"שפת הג'ירף"). שֵם השיטה נולד בהשראת ה"אי-אלימות" של מהטמה גאנדי והיא ניזונה ממקורות פסיכולוגיים ורוחניים מהמערב ומהמזרח.

תקשורת מקרבת היא

זרקור-מודעות

מעין זרקור-מודעות רב-עוצמה, שחושף הן את המבנה הפנימי של מצבי קונפליקט (פחד, בושה, אשמה, חוסר-אונים, כעס) – והן את מנגנוני-האיזון האדירים והפשוטים שבתוכנו, שמסוגלים לפרק את המתחים הללו ו"לתרגם" אותם לפתרונות, גם במצבים לכאורה-חסומים.

תהליך

תהליך, המאפשר לנו לחשוב, לדבר ולהקשיב בדרכים המקדמות הבנה וחיבור אנושי ויוצרות פתח לשינוי גם בְּמָקום שנראֶה חסר-סיכוי.

כלי דינמי

כלי דינמי, מעשי ואפקטיבי לשיפור התקשורת ולמילוי צרכים הדדי, ובו-זמנית אמצעי עמוק ומהפכני להרחבת המודעות, הבחירה וההנאה.

מודל-חיים

מודל-חיים, שאפשר ליישם אותו בכל רגע ובכל מפגש אנושי – תוך-אישי, בין-אישי, במשפחה, בארגונים ובין קבוצות-קונפליקט מכל סוג וגודל שהוא.

 מה מיוחד בשיטה?